درباره ما

موسسه خيريه پيشگامان مهرآفرين تحت نظارت مستقيم سازمان بهزيستی با شماره پروانه 717/2695/2 و شماره ثبت 38754 با موضوع خدمت رسانی به جامعه ، هدف سازمان بهزيستی ، با هدف کمک به زندگی بهتر ايتام و نیازمندان و خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست در زمينه های تحصيل ، اشتغال و ازدواج و رفاه و درمان و مراقبت و پرورش به صورت شبانه روزی از کودکانی که مسئوليت آنها از طريق سازمان بهزيستی استان به موسسه واگذار ميگردد فعاليت مينمايد